Om oss

Om oss: 

Yalla Lund har startat ur en önskan om att inkludera fler på arbetsmarknaden genom att erbjuda praktik, arbetsträning och arbete i ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF). Vi har basen i köket på Glimmervägen 6 och vi samarbetar med vår lokala ICA på Linero. Varje vecka lagar vi varierad, god och näringsrik vegetarisk och vegansk mat samtidigt som vi tar tillvara 80-100 kilo grönsaker som annars hade gått till spillo.


Uppstarten av Yalla Lund är möjlig tack vare en bred samverkan. Under tre år, september 2016 - september 2019, genomfördes projektet INitiativet Lund. Projektägare var Coompanion Skåne och projektet finansierades av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden, Finsam Lund, Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF), ABF MittSkåne och Coompanion Skåne. Det har genomförts i samverkan med Lunds kommun, Arbetsförmedlingen och Yalla Trappan i Malmö.


Under projekttiden drevs två verkstäder, en med fokus på design/sömnad och en med fokus på mat/catering. Det är matverkstaden som vi nu har utvecklat under eget namn till Yalla Lund.

Vi har ett kontinuerligt erfarenhets- och kunskapsutbyte med Yalla Trappan, andra "Yallor" i Sverige samt med Coompanion i Skåne och nationellt. Tillsammans stöttar vi gärna fler som vill starta kooperativ och arbetsintegrerande sociala företag och vi välkomnar alla som vill att bli en del av vår resa!

Vi vill driva Yalla Lund på ett sätt som bidrar till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.


Vi är ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ. Det innebär att vi har som övergripande ändamål att integrera människor i arbetsliv och samhälle. Vår främsta målgrupp är utlandsfödda kvinnor som har ingen eller kort utbildningsbakgrund från sitt hemland och liten eller ingen arbetslivserfarenhet. Vi erbjuder praktik/arbetsträning, skapar arbetstillfällen hos oss samt guidar vidare till studier och andra arbetsgivare. Även män och svenskfödda personer praktiserar/arbetstränar hos oss, då med målet att få stöd i att söka vidare jobb eller studier.


Vårt mål är att ha en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi, där vinster/överskott återinvesteras för att skapa en bättre verksamhet och fler arbetstillfällen. Vi är anslutna till arbetsgivareorganisationen KFO och har kollektivavtal.


Avgörande för att lyckas med vår verksamhet är att alla känner sig delaktiga, både i det praktiska arbetet i vardagen och på strategisk nivå. Det är ibland en utmaning att skapa delaktighet i vardagen med alla kulturer och språk som kan krocka men det är definitivt en utmaning att skapa delaktighet på strategisk nivå så det är ett område där vi jobbar för att hitta nya, innovativa väger. För hur tar man strategiska beslut om man inte har förstått samhället omkring sig? 


Just nu består Yalla Lund av två delar. En ideell förening där vi säkerställar delaktighet och som är det forum som driver den dagliga verksamheten. Och en ekonomisk förening där alla anställningar och all ekonomi finns. Den ekonomiska föreningen har den ideella föreningen samt alla anställda som medlemmer. 


info@yallalund.se